Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Irsk ordsprog
"Hvorfor er det, at vi dømmer andre på deres handlinger og os selv på vores gode intentioner?"
ukendt
"Hvorfor er det, at vi har en tendens til at se andres adfærd som et udtryk for deres personlighed - mens vi ofte ser vor egen som forårsaget af situationen!"

Teamudvikling

Nedenstående liste rummer nogle eksempler på mere specifikke emner, der kunne sættes fokus på og arbejdes med under dette område. Listen er naturligvis kun et udsnit af mulige emner – du er velkommen til at kontakte mig med specifikke ønsker og for at høre, hvad jeg også vil kunne tilbyde.

Teamopbygning og teamudvikling
Effektive teams
MBTI Teamanalyse
FIRO-B Samspilsanalyse
Dialogging

Teamfitness

Dette er et målrettet og meget procesorienteret forløb, hvor der arbejdes med teamets ressourcer og udfordringer og, hvor der trænes, lægges planer og indgås aftaler for teamets videre udvikling.

Temaer i forløbet:

  • Afdækning af ressourcer på individplan – MBTI
  • Afdækning af teamets ressourcer og samspil – MBTI, Teamkompas, FIRO-B
  • Drømme og visioner for teamet
  • Aftaler og handlingsplaner
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz