Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Jan Atle Andersen
"Forudsætningen for, at vi kan få kontakt er, at vi begge er klar over: Hvad vi er hver især, at vi er forskellige og at vi respekterer hinandens ret til at være forskellige."

Kommunikation og samarbejde

Nedenstående liste rummer nogle eksempler på mere specifikke emner, der kunne sættes fokus på og arbejdes med under dette område. Listen er naturligvis kun et udsnit af mulige emner – du er velkommen til at kontakte mig med specifikke ønsker og for at høre, hvad jeg også vil kunne tilbyde.

Ligeværdig kommunikation
Assertion og selvværd
Samtaletræning
Den svære samtale
Konstruktiv feedback
Interviewteknik
Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering

Samtaletræning i gruppe

Dette er et målrettet og meget procesorienteret forløb, hvor der sættes fokus på den enkeltes og gruppens kommunikative kompetencer og hvor disse trænes intensivt.

Temaer i forløbet:

  • Den ansvarlige dialog – leveregler for god kommunikation
  • Den udviklende samtale - roller og relationer i samtalen
  • Samtale- og interviewteknik
  • Vores samtalekoncept - tilpasning til gruppens behov og mål
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz