Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Per Krogager
"Vejen til udvikling går gennem modstanden - ikke uden om!

Som forandringskonsulent er det afgørende at have den holdning, at det er vigtigere at være tilfreds med at skabe udvikling, end at være optaget af at udvikle tilfredshed."

Processer

Hvornår er det særligt frugtbart
at anvende en ekstern proceskonsulent

En ekstern konsulent med kendskab til de psykologiske mekanismer og dynamikker, der findes i og mellem mennesker, og til de processer, der fremmer en succesfuld forandring og udvikling, kan med fordel anvendes i forbindelse med for eksempel

  • Organisatoriske forandringsprocesser
  • Samarbejdsproblematikker
  • Teamudviklingsprocesser
  • Strategiseminarer
  • Håndtering af konflikter og samarbejdsproblemer

Proceskonsulenten har fokus på processen – samspillet, udviklingen og fremdriften i denne – og kan tematisere temaer og samspilsproblemer på en måde, som teamet ikke selv er i stand til, netop på grund af at konsulenten ikke er en del af gruppens dynamik og ’spil’.

Konsulentens neutralitet sikrer, at der er en upartiskhed til stede, som kan danne grundlag for en saglig og respektfuld proces og løsning af eventuelle problemer. Det giver ofte den nødvendige tryghed og vilje hos de involverede til at deltage konstruktivt i forandringsprocessen eller i løsningen af problemet eller konflikten.

I grupper, hvor samarbejdet og kommunikationen ikke længere er optimal, er der ofte en tendens til at gruppens medlemmer er forholdsvist fastlåste i deres opfattelser af sig selv og hinanden. Konsulenten kan udfordre gruppens antagelser og forestillinger ved at:

  • Stille de spørgsmål gruppen har svært ved at stille sig selv
  • Sætte ord på det gruppen tilsyneladende ikke ønsker at tale om
  • Henlede gruppens opmærksomhed på områder og muligheder den overser
  • Udfordre gruppen til at tage ansvar for egen udvikling

Det kan dermed medvirke til at kommunikationen og samarbejdet kan udvikles eller genetableres på en konstruktiv og frugtbar måde og at ressourcer og kreativitet i gruppen kan frigives.

Også velfungerede grupper og teams kan have stor glæde af at koble ’andre øjne og øre’ på gruppens samarbejde og evne til at skabe synergi. Den velfungerede gruppe kan eksempelvis med fordel anvende en ekstern proceskonsulent til at inspirere og udfordre gruppen til at nå endnu længere, yde endnu bedre præstationer og kaste lys over nye veje, der endnu ikke er betrådt.

All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz