Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Jan Atle Andersen
"Det er principielt umuligt at forandre andre! Vi påvirker hinanden, men vi kan ikke bestemme andres reaktioner."
ukendt
"Alle mennesker er forskellige. Vil du behandle dem ens, må du derfor behandle dem forskelligt."

Ledelse og organisation

Nedenstående liste rummer nogle eksempler på mere specifikke emner, der kunne sættes fokus på og arbejdes med under dette område. Listen er naturligvis kun et udsnit af mulige emner – du er velkommen til at kontakte mig med specifikke ønsker og for at høre, hvad jeg også vil kunne tilbyde.

 • Lederudvikling - personlige kompetencer og følelsesmæssig intelligens
 • Lederkompetencer - Motivation, Empowerment, Coaching, Delegering, Kommunikation
 • Vanskelige samtaler
 • Udviklingssamtalen
 • Teamledelse
 • Coachtræning – kollegialt og som leder
 • Individuel coaching
 • Karriererådgivning

Jeg kan endvidere tilbyde at fungere som konsulent (rådgivende såvel som udførende) i forbindelse med analyse, udvikling og implementering af nye koncepter eller udviklingstiltag i organisationen. Som eksempler på områder, jeg har erfaring med, kan nævnes:

 • Udviklingssamtaler
 • Løn og kompensationer; Flexible Benefits
 • Værdiprocesser
 • Rekrutteringsmetoder og tests
 • HR intranet-kommunikation
 • Organisationsudvikling og organisering
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz