Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
ukendt
"Når vi længes efter at leve uden besværligheder, så mind os om, at egetræer vokser sig stærke i storme og diamanter bliver skabt under hårdt pres."

Forandringer

Nedenstående liste rummer nogle eksempler på mere specifikke emner, der kunne sættes fokus på og arbejdes med under dette område. Listen er naturligvis kun et udsnit af mulige emner – du er velkommen til at kontakte mig med specifikke ønsker og for at høre, hvad jeg også vil kunne tilbyde.

Forandringspsykologi
Forandringsledelse
Kreativitetstræning og innovation
Forandringer, kriser og stress

Gruppens psykiske temperatur

Dette er et målrettet og meget procesorienteret forløb, hvor der sættes fokus på gruppens aktuelle situation og udfordringer og indgås konkrete aftaler om ting, der skal ændres eller tages hånd om.

Temaer i forløbet:

  • Stress og stresshåndtering – gruppens evne til at håndtere stress og drage omsorg for hinanden
  • Afdækning af gruppens psykiske arbejdsmiljø – konflikter, der forløser og konflikter, der låser
  • Gruppepsykologi – gruppens udviklingsstade og aktuelle temaer
  • Fokuspunkter – aftaler om forandringer
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz