Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Piet Hein
"Det er utroligt
Et ord om menneskets muligheder

Jeg tror, at tro på egne grænser røver os vore sande muligheders land. Jeg tror på den almægtighed, vi øver på langfærd over egen himmelrand.

Jeg tror, at den erkendelse er sand og rummer al den visdom vi behøver: Det er utroligt, hvad man ikke kan, når man af ærlig vilje ikke prøver."

Karina Munk

Jeg arbejder som selvstændig konsulent, men har efterhånden opbygget et bredt netværk af samarbejdspartnere og konsulentkollegaer (indenfor organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling), som jeg kan trække på ved løsning af opgaver, der kræver specifikke kompetencer eller yderligere ressourcer.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og har suppleret denne uddannelse med en organisationspsykologisk proceskonsulentuddannelse, en gestaltinspireret instruktøruddannelse, er autoriseret i forskellige værktøjer (personlighedstests og teamanalyser) og har en bred erfaring med undervisning og med at gennemføre processer, der udvikler mennesker og organisationer.

Karina Munk
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz