Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Piet Hein
"At lave en primitiv filosofi med båse, som menskene inddeles i, er en fejl, hvoraf alle folk lider. Men vi er nogen stykker, som kun kan forstå én måde at inddele menskene på: man skal dele dem i individer."

Baggrund

Hvilken praktisk og konkret erfaring ligger der til grund for Sentio Consult?

Foruden de efterhånden 25 års erfaring jeg har med mig fra det private erhvervsliv - hvor jeg har erfaringer med udvikling, projektledelse, rådgivning, organisations- og personaleudvikling (Human Resources) - har jeg de seneste år specifikt og målrettet beskæftiget mig 100% med det erhvervspsykologiske område. Mine erfaringer herfra er indhøstet dels som HR-konsulent, ansvarlig for HRD, som personaledirektør og som erhvervspsykologisk konsulent.

Ansvarsområder har blandt andet været:

  • Udvikling og implementering af HR-strategier og koncepter
  • Organisationsudvikling og –tilpasning (herunder håndtering af fratrædelser)
  • Leder og medarbejderudvikling (herunder coaching, sparring og rådgivning)
  • Proceskonsultation (kreativitet, konflikter, refleksion, dialog m.v.)
  • Undervisning (kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering, feedback, forandringsledelse m.v.)
  • Teamudvikling og teambuilding
  • Rekruttering og test
  • Genplaceringsrådgivning
  • Fastholdelse af medarbejdere (kultur, arbejdsmiljø, løn & kompensationer m.v.)
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz