Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Galileo Galilei
"Du kan ikke lære et menneske noget.

Du kan kun hjælpe det til at opdage det i sig selv."

Vision

Visionen er, at et samarbejde med Sentio Consult bliver både en attraktiv mulighed og et naturligt valg, når enkeltpersoner og organisationer oprigtigt ønsker at skabe forandring og udvikling til gavn for mennesker og de organisationer og samfund, de er en del af.

Vilje til udvikling og vækst

Mit mål er at skabe erkendelse og vækst hos mennesker ved gennem en god blanding af teori og praksis at give alle deltagere mulighed for at opnå en høj grad af øget selvindsigt og erkendelse og en større indsigt i de mere almene psykologiske mekanismer og sociale vilkår der gælder, så deres muligheder for at handle øges betragteligt.

I erkendelse af at menneskelig udvikling er en proces og at der ikke findes nogen mirakelkur eller nogle lette løsninger, der kan erstatte et bevidst, vedholdende og ofte hårdt arbejde med egen udvikling, ved jeg også, at det kun er når vi vil denne udvikling, at den lykkes. Vilje til forandring hos kunden er derfor en forudsætning – som jeg arbejder aktivt med at sikre er til stede gennem hele forløbet.

All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz