Vision
Værdier
Processer
Personlig udvikling
Teamudvikling
Ledelse og organisation
Forandringer
Kommunikation & Samarbejde
Albert Einstein
"Man skal gøre tingene så enkelt som muligt, men heller ikke enklere."

Værdier

- der er mange relevante værdier, der gælder for et etisk og fagligt forsvarligt konsulentarbejde, så lad mig derfor nøjes med at nævne to grundlæggende målsætninger, som jeg stræber efter skal præge alt arbejde, jeg påtager mig og alle relationer, jeg indgår i.

Ægthed, ligeværdighed og kontakt

Jeg ønsker at optræde oprigtigt, ligeværdigt og med omsorgfuld ærlighed vise, hvem jeg er og hvad jeg står for. Samtidig ønsker jeg med respekt og indlevelse at give min modpart de samme muligheder og vilkår. I fuld overensstemmelse med en af den humanistiske psykologis grundsætninger, er det min overbevisning, at ubetinget accept og ægte kontakt med den tillid, der kan gro ud af denne, er forudsætningen for al vækst og alle resultater vi sammen kan skabe.

Aktiv deltagelse og involvering
– som fundament for tillid og målrettethed

Det er min overbevisning at kundens aktive medvirken og at vi reelt set løser den konkrete opgave i fællesskab er afgørende for at skabe størst mulig involvering, læring og udvikling hos kunden. Derfor lægger jeg meget stor vægt på at vi bruger tid på at få skabt en god kontakt i den indledende fase, hvor vi sammen afstemmer forventninger og får opbygget den gensidige tillid, som er hele fundamentet for at et sådant ’udviklingsprojekt’ kan lykkes – hvad end det drejer sig om den enkelte, en gruppe eller hele organisationen.
All rights reserved Sentio Consult ©, 2004 | webmaster@sentio.biz